News

भारत`बाट झण्डै ८ सय नेपालीलाई यसरी रुपन्देही ल्याइयो !

रुपन्देही- रुपन्दे`हीको सीमा`पारि रहेका झण्डै ८ सय नेपालीलाई रुप`न्देही ल्या`इएको छ। भारतका विभि`न्न ठाउँ`बाट आएर सीमा नजिक क्वारे`न्टाइनमा बसेका उनीह`रुलाई रुप`न्देही ल्याइएको हो।

लामो समय सम्म क्वारे`न्टाइनमा बसेका उनीहरु जबर जस्ती नेपाल छिर्न खाजेप`छि स्थानीय प्र`तिनिधिको अगुवा`ईमा सी`मावारि ल्याएर क्वारे`न्टाइनमा राखिएको रुपन्दे`हीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महा`देव पन्तले जानकारी दिए। त्यसरी नेपाल आएका नेपाली`को सं`ख्या झण्डै ८ सयको हारा`हा`री रहेको उनले बताए।
`
रुपन्देही ल्याइएका उनीहरुलाई निश्चि`त समय क्वारे`न्टाइमा राखेपछि मात्रै आ–आफ्नो घर पठाइने पन्तले बताए।

रुपन्देही`को बेल`हिया सीमा नजिक भारतीय क्वारेन्टा`इनमा झण्डै १६ सय नेपाली रहेका छन्। उनीहरु मध्ये १२ सयले आफ्नो क्वारे`न्टाइन अवधि पुगेको भन्दै घर जान पाउनुपर्ने बताएका छन्।

रुपन्देही- रुपन्दे`हीको सीमा`पारि रहेका झण्डै ८ सय नेपालीलाई रुप`न्देही ल्या`इएको छ। भारतका विभि`न्न ठाउँ`बाट आएर सीमा नजिक क्वारे`न्टाइनमा बसेका उनीह`रुलाई रुप`न्देही ल्याइएको हो।

लामो समय सम्म क्वारे`न्टाइनमा बसेका उनीहरु जबर जस्ती नेपाल छिर्न खाजेप`छि स्थानीय प्र`तिनिधिको अगुवा`ईमा सी`मावारि ल्याएर क्वारे`न्टाइनमा राखिएको रुपन्दे`हीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महा`देव पन्तले जानकारी दिए। त्यसरी नेपाल आएका नेपाली`को सं`ख्या झण्डै ८ सयको हारा`हा`री रहेको उनले बताए।
`
रुपन्देही ल्याइएका उनीहरुलाई निश्चि`त समय क्वारे`न्टाइमा राखेपछि मात्रै आ–आफ्नो घर पठाइने पन्तले बताए।

रुपन्देही`को बेल`हिया सीमा नजिक भारतीय क्वारेन्टा`इनमा झण्डै १६ सय नेपाली रहेका छन्। उनीहरु मध्ये १२ सयले आफ्नो क्वारे`न्टाइन अवधि पुगेको भन्दै घर जान पाउनुपर्ने बताएका छन्।

Related Articles

Back to top button
Close