Religious

यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!

काठमाडौ, बैशाख २९ – विफर, दादुरा, औलोजस्ता म`हामा`री शमनका लागि पुजिने पोखरा महानगरपालिका– १२ माटेपानीस्थित शीतलादेवी मन्दिर । यो मन्दिर विसं १९८९ मा बनेको अभिलेख छ ।

यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!यो हो दादुरा औलोजस्ता महा`मा`रीका लागि पुजिने पोखरामा रहेका शीतलादेवी मन्दिर !!

Related Articles

Back to top button
Close