Corona (COVID-19) Updates

इटलीका वैज्ञानिक लाई ठूलो सफ`लता, कोरोना भाइ`रसको औष`धीको सफ`ल परी`क्षण

काठमाडौँ । इटलीका वैज्ञानिकले पत्ता लगा`एको कोरोना भाइ`रसको भ्या`क्सिन मान`वमा सफलता पूर्णक परी`क्षण गरिएको छ। मुसामा विक`सित गरि`एको एन्टिब`डी प्रयोग गरी बना`इएको यो भ्या`क्सिनले मानव कोषमा रहेको भाइ`रसलाई न`ष्ट गरेको वैज्ञानिकले बताएका छन्।

यो भ्या`क्सिनको प्रयोग राजधानी रोमको संक्रा`मक रोग सम्बन्धी स्पा`लान्जानी अस्पता`लमा परी`क्षण गरिएको हो। उक्त परी`क्षणले सफलता पूर्वक काम गरेको पाइएको अन्तर्रा`ष्ट्रिय सञ्चार माध्यले जनाएका छन्।

यो औषधी विकास गरिरहेको कम्पनी ताकिसका सि.इ.ओ. लुइ गी अरिसि`चिओले यो भ्याक्सि`नले मानव कोषमा रहेको भ्याक्सि`न मारेको बताउँदै यो विश्व`कै पहिलो सफलता भएको पनि दाबी गरेका छन्।

अमेरिकाको लिनिया आरएक्स कम्प`नीसँग किलेर अझै उच्च`तम प्राविधिक उपल`ब्धीको खोजी गरिरहेको बताइएको छ। उक्त परी`क्षण सफल भएसँगै कोरोना महा`मा`री रोक्न सकिने वैज्ञानिले अपेक्षा परेका छन्।
श्रोत: दैनिक अनलाइन बाट

Related Articles

Back to top button
Close