News

सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिम`न्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्या`र्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । म`न्त्री पोखरेललाई आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा परीक्षा सम्बन्धी सु`झाव समितिका सं`योजक डा चन्द्रम`णि पौडेलले सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्या`र्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा यही वैशाख २५ गतेभित्र १–९ कक्षा सम्मको नतिजा प्रकाशन गर्ने, २५ गतेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै भि`डभा`ड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउने विद्या`र्थीले आफ्नो घरबाट खाना खाएर परीक्षा दिन जान सक्ने गरी परीक्षा के`न्द्र बनाउने सु`झाव छ । उक्त सुझा`वलाई म`न्त्री पोखरेलले उच्च स्तरीय समिति र मन्त्रि`परिषद् बैठ`कमा जानकारी गराउने बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिम`न्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्या`र्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । म`न्त्री पोखरेललाई आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा परीक्षा सम्बन्धी सु`झाव समितिका सं`योजक डा चन्द्रम`णि पौडेलले सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्या`र्थी भर्ना शुरु गर्न सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा यही वैशाख २५ गतेभित्र १–९ कक्षा सम्मको नतिजा प्रकाशन गर्ने, २५ गतेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै भि`डभा`ड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउने विद्या`र्थीले आफ्नो घरबाट खाना खाएर परीक्षा दिन जान सक्ने गरी परीक्षा के`न्द्र बनाउने सु`झाव छ । उक्त सुझा`वलाई म`न्त्री पोखरेलले उच्च स्तरीय समिति र मन्त्रि`परिषद् बैठ`कमा जानकारी गराउने बताए ।

Related Articles

Back to top button
Close