Corona (COVID-19) UpdatesInternational News

कोरोना भाइ-रसलाई रोक्न सक्ने औषधी : रेम्डे सिभिर ले जगायो आशा !!

कोरोना भाइरसको उपचारमा एउटा प्रयोगा`त्मक औ`षधी प्रभावी देखिएको छ । बुधबार अमेरिकी सरकारी तथा औष`धी उत्पादक कम्पनीका अधिका`रीहरुले ओषधीले औसत`मा कोरोना भाइरस संक्र`मितलाई चार दिन अगाडि नै निको पार्ने देखिएको बताएका हुन् ।

चीनको ऊहानमा पहिलो पटक देखिएको यस भाइर`सले हालस`म्म २ लाख २४ हजार भन्दा बढीको ज्या`न लिइ`सकेको छ । यो भाइरस बिरु`द्ध कडा परीक्ष`ण पास गर्ने जिलिड साइ`न्सेसको ‘रेम्डेसिभिर’ पहिलो औषधी हो ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरुले कोरोना भाइरसको खोप ब`न्न अझै एक वर्ष टाढा रहेको भनि`रहँदा यस भाइरसको उपचारका लागि औषधी फेला पर्नुले वैश्वि`क महा`मा`रीमा ठूलो प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close