News

लकडाउनको समय सार्वजनिक बिदासरह, काम नभए पनि तलब, काम भए ओभरटाइम

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक बिदा`सरह मान्ने भएको छ । गृह म`न्त्रालयले सोमबार नेपाल राज`पत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले संक्रा`मक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार गत चैत ९ गते र त्यस`पछिका मितिमा जारी भएका आदेश अनुरुप यो अवधिलाई सार्व`जनिक विदा`सरह मानेर सो अवधिमा श्र`मिकले खाइ पाई आएको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था कार्या`न्वयनमा आएसँगै लक`डाउनको समयमा पनि कार्यालयमा उप`स्थित भएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई सार्बजनिक बिदा सरह नै अति`रिक्त सेवा सुविधा उपल`ब्ध गराइनेछ । गत बैशाख २ गते सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागु भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्ने भएको छ । गृह मन्त्रा`लयले सोमबार नेपाल राज`पत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले संक्रा`मक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार गत चैत ९ गते र त्यसपछिका मितिमा जारी भएका आदेश अनुरुप यो अवधिलाई सार्वजनिक विदासरह मानेर सो अवधिमा श्रमिकले खाइपाई आएको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै लकडाउनको समयमा पनि कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई सार्बजनिक बिदा सरह नै अतिरिक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । गत बैशाख २ गते सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागु भएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close