Science & Tech News

आजदेखि नेपाल टेलिकमको निः शुल्क सेवा, मोबाइलमा ब्यालेन्स नभए`पनि कु`रा गर्न पाइने

काठमाडौँ । मोबाइलमा पैसा सकिएकाहरुको लागि नेपाल टेलिकमले आजदेखि सि`त्तैको सेवा उपल`ब्ध गराएको छ। नेपाल टेलिकमले प्रि-पेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई लकडाउनको अवस्थामा अ`त्यावश्यक दूरस`ञ्चार सेवा उपल`ब्ध गराउने हेतुले जिरो ब्यालेन्स प्याकेजको योजना ल्याएको हो।

लकडाउन शुरु भएको मितिबाट ७ दिनसम्म अर्थात २०७६ चैत्र ११ देखि १८ सम्म क`म्तिमा १ कल गरेका र मिति २०७७ बैशाख ८ गते मध्यरातमा ३३ पैसाभन्दा कम व्यालेन्स भएका मोबाइल नम्बरहरूमा उक्त प्याकेज सम्बन्धी सूचना एस.एम.एस.बाट पठाइनेछ। सो एस.एम.एस. प्राप्त भएको दुई दिनभित्र सम्ब न्धित मोबाइल प्रयोगकर्ताले उ क्त एस.एम.एस.मा उल्लेख गरिए अनुसार एस.एम.एस.बाटै जवाफ फर्काउनु पर्नेछ।

सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले यसरी जवाफ फर्काएपछि कम्पनीले सो प्याकेज लागू गरी सोको जानकारी ग्राह.कलाई पुनः एस.एम.एस.बाट पठाउनेछ। मापदण्ड अनुसार प्याकेज प्राप्त गर्न सक्ने प्रयोगकर्तालाई ७ दिन म्याद रहेको प्याकेज उपल.ब्ध गराइनेछ । सो प्याकेज अन्तर्गत सेवा ग्राहीले १०० एम.बी. डाटा चलाउने, ५० मिनेट भ्वाइस कल गर्ने (नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र) र २५ वटा एस.एम.एस. पठाउने सुविधा (नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र) निः शुल्क प्राप्त गर्नेछन्।

कम्पनीले निर्धारण गरेको माप-दण्ड बाहेकका नम्बरहरूमा सो प्याकेज उप लब्ध गराइने छैन । साथै, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार आगामी दिनहरूमा पनि कम्पनीले यस्ता योजनाहरु लागू गर्न सक्नेछ र सोको लागि मापदण्ड तयार गरी छनौट हुने नम्बरका ग्राहकलाई एस.एम.एस. मार्फत नै जानकारी गराइनेछ।

यसै गरी कम्पनीले लकडाउन शुरु भएको मितिदेखि शु`न्य व्यालेन्स भएका तर आगमन कल नि`षेध नभएका (अर्थात २४ मार्च २०२० पछि शुन्य व्या`लेन्स भई रिचार्ज नभएका) प्रि-पेड ग्राहकहरूले समेत प्याकेज प्रयोग गर्न तथा आग`मन कल उठाउन सक्ने बनाउनको लागि आवश्यक न्यून`तम व्या`लेन्स थप्नु`का साथै उक्त नम्बरहरूको म्याद समेत ३० अप्रिल २०२० सम्म बढाउने निर्णय गरेको छ।

Related Articles

Back to top button
Close