International News

साउदीमा नेपाली श्रमिकहरुलाई घर फर्कन कम्पनीहरुको द`वाव !

साउदी / साउदीमा कार्यरत नेपालीहरुलाई कम्पनीले घर फ र्किन दवाव दिएन थालेका छन् । कोरोना संक्र`मणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा हाल साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई आफू कार्यरत कम्पनीको कार्यवातावरण असुर`क्षित भएको, कम्पनीले घरजाने फारम भराएको, खान नदिएको वा वास नदिएको लगायतका सम`स्याहरु आउने गरेको साउदी स्थित नेपाली दूताबासले जनाएको छ ।

दूताबासले आफू कार्यरत कम्प नीको नाम, कार्य गरेको अवधि, हालको समस्या र उपलव्ध भएसम्म त्यहाँ का र्यरत भई समस्यामा परेका नेपालीको सं`ख्या समेत उपलव्ध अनुरोध छ ।साउदी अरबको नगर तथा ग्रामीण मामिला सम्बन्धी मन्त्रा`लयले कोरोना भाइरसको संक्र`मण निय`न्त्रण गर्ने उद्दे`श्यले कामदारहरुको आवास क्षेत्रका लागि नयाँ नियम ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

सो अनुसार रोजगारदाता वा उसको कामदार आवासको सुपर`भाइजरले आवासमा रहेका कुनै कामदारमा कोरोना सम्ब`न्धी कुनै लक्षणहरु देखिएमा अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य अधिकारीह“रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । साथै आवास क्षेत्र एवं खाना खाने क्षेत्रको अनिवार्य सरसफाइ गर्नुपर्ने छ । यी कार्यहरु जिम्मे`वार भई नगरेमा साउदी रियाल ५ हजार देखि १० हजार सम्म जरिवाना हुने व्य`वस्था गरेको छ ।

तसर्थ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएमा आफ्नो सुपरभा`इजरलाई अनिवार्यरुपमा रिपोर्ट गर्न दूताबासले अनुरोध छ । सहयोग र समन्वय गर्नु उनीहरुकाे कानूनी कर्तव्य हो । सहयोग गर्न आनाकानी वा वेवास्ता गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, आफ्नो कफिल वा मानव संशा`धन मन्त्रा`लयको सेवाग्राही नंवर १९९११ वा नेपाली दू`तावास रियाद वा जे`द्दा स्थित महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न दूताबासले अपिल गरेको छ !

Related Articles

Back to top button
Close