News

पैसा नतिरे पनि लकडाउनका बेला इन्टरनेट नका`ट्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनका समयमा इन्टरनेट सेवा सूचारु रा ख्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लकडाउन’को समयमा केही इन्टनेट सेवा प्रदायकले समयमा मह`शुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अव`रुद्ध गरेको भन्ने गुनासो आएसँगै प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

लकडाउनको अवधिमा इन्ट`र्नेट सेवाको मह`शुल भुक्तानी गर्न अस`मर्थ भएको अवस्थामा इन्टनेट सेवा अव`रुद्ध हुँदा आम मानिसमा त्यसको नका`रात्मक असर पर्न जाने भन्दै प्राधिकरणले अनलाइन माध्यमबाट भु`क्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन पनि सूचित गरेको छ ।

प्राधिकरणले भु`क्तानी गर्न असमर्थ ग्राहक`हरुको इन्टनेट सेवासमेत लकडाउन अवधि भर निरन्तर सञ्चा`लन हुने गरी व्यवस्था मिलाउन र लकडाउन अव धिपश्चात विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल दूरस ञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनका समयमा इन्टरनेट सेवा सूचारु राख्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लकडाउन’को समयमा केही इन्टनेट सेवा प्रदायकले समयमा महशुल भु`क्तानी नगरेको कारण सेवा अवरु द्ध गरेको भन्ने गुनासो आएसँगै प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

Related Articles

Back to top button
Close