Corona (COVID-19) Updates

कोरोना`भाइरस स्वाइन फ्लू`भन्दा १० गुणा बढी खत`रनाकः विश्व स्वास्थ्य संगठन

वि`श्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेड्रोस एदनाम गेब्रियेससले एक प्रभावकारी खोपले मात्रै कोरोनाभाइरको संक्र`मणलाई पूर्ण रुपमा रोक्न नसकिने बताएका छन् । डा. टेड्रोसले खोप बिना कोरोना भाइरसको संक्र`मणलाई पूर्ण रुपमा कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने जानकारी दिएका छन् ।

टेड्रोसले सन् २००९ को स्वाइन फ्लूको तुलनामा कोरोनाभाइरस थप घा`तक भएको पनि बताए । उनले भने, ‘हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि कोभिड–१९ तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो सन् २००९ को स्वाइन फ्लू`भन्दा १० गुणा बढी खत`रनाक छ ।’

वि`श्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेड्रोस एदनाम गेब्रियेससले एक प्रभावकारी खोपले मात्रै कोरोनाभाइरको संक्र`मणलाई पूर्ण रुपमा रोक्न नसकिने बताएका छन् । डा. टेड्रोसले खोप बिना कोरोना भाइरसको संक्र`मणलाई पूर्ण रुपमा कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने जानकारी दिएका छन् ।

टेड्रोसले सन् २००९ को स्वाइन फ्लूको तुलनामा कोरोनाभाइरस थप घा`तक भएको पनि बताए । उनले भने, ‘हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि कोभिड–१९ तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो सन् २००९ को स्वाइन फ्लू`भन्दा १० गुणा बढी ख`तरनाक छ ।’

Related Articles

Back to top button
Close