News

भक्तपुर घट`नाले लियो डर`ला`ग्दो रुप आफन्तनै संकाको घेरामा, मृत`कको बुवा रुदै मिडियामा प्रहरीमा जाहेरी

भक्तपुर घटनाले लियो ड`रला`ग्दो रुप आफन्तनै संकाको घेरामा,मृ`तकको बुवा रुदै मिडिया`मा प्रहरीमा जाहेरी, भक्तपुर घट`नाले लियो डरलाग्दो रुप आफन्तनै संकाको घेरामा,मृ`तकको बुवा रुदै मिडियामा प्रह`रीमा जा`हेरी

Related Articles

Back to top button
Close