Educational News

त्रि बि को परिक्षा सम्बधि जरुरि सूचना पुरा हेरी सबैको जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोला !

मिति २०७७ /०४/१९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको त्रि बि को परिक्षा सम्बधि जरुरि सूचना पुरा हेरी सबैको जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोला !MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको दोस्रो बर्सको नियमित तथा पुनः परिक्षा तपशिल्को सूचना अनुरुप गरिने सम्बन्धित सबैको सूचना जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित भएको छ ! त्रि बीको परिक्षा तालिका WEBSITE – www.iom.edu.np / www.iomexam.edu.np मा हेर्न तथा Download गर्न सकिनेछ !

सूचना हेर्नको लागि तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोला :

Related Articles

Back to top button
Close