Educational News

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी त्रि.वि ले निकाल्यो यस्तो सूचना !!!

काठमाडौं । नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी त्रिविले सूचना निकालेको छ । त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा २०७६ मा संचालन भएको स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्ष दोस्रो समेष्टरको नियमित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको हो ।

Related Articles

Back to top button
Close