Religious

यी हुन चाँडै धनि ब`न्ने र भाग्य बद`लिने संके तहरु

शा`स्त्रका अनुसार यस्ता सकें तहरु छन् जसले तपाइको जीवनमा लक्ष्मी`को प्रवेश र भाग्या चम्कीदै छ भन्ने संकेत गर्दछ। केहि यस्ता सं`केत छन् जसले तपाईलाई भाग्य चम्की`न लागेको संकेत गर्दछ।

जानि राखौँ यस्ता संकेतहरु के-के हुन् :

१. जब तपाई सपनामा पानी, हरियाली र ल`क्ष्मीको वाहान उल्लु देख्नुहुन्छ सम्झि नुस तपाइको भाग्या बदलिदै छ।

२. तपाईको घर अफि`समा अका`स्मत उल्लु आउँछ भने तपाईलाई चाडै धन् प्राप्ती हुदैछ।

३. यदी तपाइको सप`नामा सेतो सर्प, पहेलो सुन जस्तो सर्प देखिनु हुन्छ भने तपाइ चाडै धनि वन्ने योग छ।

४. शुक्र`वारको दिन लक्ष्मीको पूजा ग`रीन्छ यदि यस दिन् कुनै केटिले सिक्का दिइन् भने चाडै तपाई लाई धन् प्राप्त हुदैछ।

५. हामी प्राय सर्पदेखी डरा`उँछौ तर धन सर्पका वीच अत्यन्त नजीकको सम्वन्ध हुन्छ । यदि तपाइको घर वरीपरी सेतो सर्प देखीयो त्यहाँ केही विशेष खजाना हुन सक्ने सम्भा`वना हुन्छ ।

Related Articles

Back to top button
Close